zoomatra - 3D MEDIA

Zoomatra är en modern och dynamisk firma  som har ett brett erbjudande av 3D-produkter. Vi skapar professionella lösningar av 3D-presentationer, animationer och tekniska visualiseringar.

Vi erbjuder speciell Know-How när det gäller interaktiva och virtuella 3D-Presentationer vilka är  ideala kommunikationslösningar för digital marknadsföring och reklam på webben. Digitalaiserade bruksanvisningar förbättrar den service ditt företag kan ge för skötsel och montage.