3D-PDF<br />MP3-Player 3D Product Simulation Scanner<br />Crossmatch GmbH, Jena, Thüringen 3D Product Presentation Camera<br />Hy6 Middle Format Camera, Sinar AG, Schweiz 3D Product Presentation - Stool<br />Designer: Friedrich Jung, Jena Preview 3D Configurator<br />for prints and engravings on Cups 3D product presentation<br />MERIAN scout Navigator

3D Produktpresentation

3D produktpresentationer är den ideala kommunikationslösning för digital marknadsföring och reklam på webben. Virtuella fotorealistiska 3D produkt-framställningar ger kunden en produktupplevelse vilken annars endast kan upplevas av produktens fysiska närvaro. Objektet kan roteras, zoomas och förändras i form och färg. Genom animationer kan alla produktfunktioner presenteras realitetsnära.